عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-10- معایب بانکداری الکترونیک

با تمامی ویژگی‏هایی که بهره گیری از بانکداری الکترونیک دارد مانند هر تکنولوژی معایبی برای آن قابل تصور می باشد. بعضی از معایت بانکداری الکترونیک عبارتند از:

امنیت پایین شبکه: در سال‏های اخیر سرمایه‏گذاری‏های مناسبی در زمینه‏ کامپیوترهای شخصی، مودم‏ها و پکیج‏های نرم افزاری انجام شده تا دسترسی افراد به اینترنت و انجام معاملات الکترونیکی هر چه‏ بیشتر فراهم گردد. اما تجهیزات نقل و انتقال الکترونیکی و شبکه‏ها میتواند توسط دیگران کنترل و ردگیری گردد. موضوعی که در اینجا مطرح می باشد امنیت در شبکه‏ها و تبادل اطلاعات بین مشتری و بانک می باشد. بانک‏ها می‏بایست به مطالعه مداوم و ارزیابی خطر دسترسی دیگران به‏ اطلاعات مشتریان بپردازند و شاید آماده باشند تا خسارت افشای‏ اطلاعات شخصی افراد را بپردازند(نث، شرک و پارزینگر،2001).

ضرورت آشنایی با فن‏آوری: برای بهره گیری از خدمات بانکداری الکترونیکی لازم می باشد که‏ افراد با فن‏آوری اطلاعات و تجهیزات مرتبط با آن آشنایی نسبی‏ داشته باشند. با در نظر داشتن همگانی بودن بهره گیری از خدمات بانکداری‏ الکترونیک شاید آموزش و آشنایی بعضی از اقشار جامعه با این‏ فن‏آوری دشوار باشد(نث، شرک و پارزینگر،2001).

کاهش روابط اجتماعی: رشد سریع بانکداری اینترنتی و ترغیب عموم به بهره گیری از خدمات آن، بر روابط اجتماعی تأثیر منفی خواهد گذاشت. زیرا که‏ امروزه افراد بدون ترک محل کار قادرند از طریق کامپیوتر شخصی، تلفن یا صحفه تلویزیون به انجام معاملات بانکی بپردازند. اما آیا این‏ امر با طبیعت و فطرت انسانی همخوانی دارد و افراد واقعا می‏خواهند همه روز را در خانه یا محل کار باشند؟ شاید عده کمی‏ به دلیل مشغله زیاد کاری فرصت انجام امور روزانه خود را نداشته‏ باشند. برای این گونه افراد بانکداری الکترونیکی راه مناسبی می باشد‏ اما برای دیگر افراد خصوصا بازنشستگان، افراد غیر شاغل و مادران‏ خانه‏دار، حضور در محل بانک و ملاقات با دیگران میتواند در کاهش انزوا، یکنواختی و تکرار امور روزمره مؤثر باشد(نث، شرک و پارزینگر،2001).

عدم ارائه بعضی خدمات: اینترنت جایگاه‏های بسیاری برای مشتریان فراهم می ‌کند. اما نمیتواند کلیه خدماتی که در شعب ارائه میشود (مانند چک‏ مسافرتی و بانکی) در اختیار افراد  قرار دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری می باشد. با در نظر داشتن حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، در نظر داشتن سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری بهره گیری از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به مطالعه نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

هدف اصلی                     

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته هدف اصلی در این پژوهش این می باشد که به مطالعه تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

3-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

4-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

6-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

7-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

9- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر اندازه سود و زیان بانکی

10- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر اندازه سود و زیان بانکی

11- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر اندازه سود و زیان بانکی

12- مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر اندازه سود و زیان بانکی

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری