مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-2- بانکداری الکترونیکی و خدمات الکترونیکی

  • در واقع بانکداری الکترونیکى شامل کلیه کانال های الکترونیکی می باشد که مشتریان برای دسترسی به حساب هایشان و انتقال پول یا پرداخت صورت حساب هایشان از آن بهره گیری کنند، این کانال ها عبارتند از تلفن، اینترنت، موبایل و تلویزیون دیجیتال که بانکداری الکترونیک را به عنوان یک ارتباط الکترونیکی بین بانک و مشتری به مقصود آماده سازی مدیریت و کنترل مبادلات مالی تعریف می کند(نث، شرک و پارزینگر، 2001).

در بسیاری از موارد بانکداری الکترونیک را بانکداری الکترونیکی مجازی نیز می نامند و این بخاطر انجام امور بانکی به صورت مجازی و دور از شعب بانکی می باشد. به تعبیری بانکداری مجازی عبارتست از ارائه خدمات بانکی به کمک ابزارهای جدید تکنولوژی مختلف و متفاوت از ابزار بانکداری سنتی که به شیوه های مختلفی از قبیل دستگاه های خودپرداز، بانکداری تلفنی، بانکداری خانگی و بانکداری اینترنتی صورت می پذیرد(نث، شرک و پارزینگر، 2001).

بانکداری الکترونیک، فرصت ها و چالش هایی را ایجاد می کند. این نوع بانکداری موجب توسعه حیطه دسترسی جغرافیایی بانک می گردد. سهولت کار برای مشتری و افزایش هزینه مبادلات را کاهش می دهد. بانکداری الکترونیک از بسیاری جهات مشابه روش پرداخت سنتی می باشد، اما تفاوت مهم آن با سیستم های سنتی در این می باشد که به مشتریان اجازه می دهد که به اطلاعات دسترسی داشته باشند و عملیات و مبادلات بانکی خود را بدون در نظر داشتن مکان و با بهره گیری از کامپیوترهای شخصی و نرم افزارهای کاربردی و شبکه های ارتباطات از راه دور انجام دهند. روشن می باشد که تکنولوژی موجب توانا ساختن مشتری از طریق دستیابی به اطلاعات قابل مقایسه می گردد. این امر به مشتریان اجازه می دهد که با یک کلیک روی ماوس عرضه کنندگان خدمات را تغییر دهند. گذر از بانکداری به شیوه سنتی به سمت ارائه خدمات بانکداری اینترنتی مستلزم سرمایه گذاری و پذیرش تغییرات فراوان بانک ها می باشد، اما تحقیقات نشان داده می باشد که همواره سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات منجر به افزایش بهره وری نشده می باشد؛ پس اینکه چه سیستمی می تواند این خدمات را به خوبی به مشتریان ارائه دهد و نیز اندازه استقبال و بهره گیری واقعی مشتریان از اینگونه خدمات موضوع مهم و اساسی می باشد (فرجیان،1385).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری می باشد. با در نظر داشتن حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، در نظر داشتن سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری بهره گیری از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به مطالعه نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

هدف اصلی                     

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته هدف اصلی در این پژوهش این می باشد که به مطالعه تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

3-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

4-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

6-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

7-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

8-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

9- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر اندازه سود و زیان بانکی

10- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر اندازه سود و زیان بانکی

11- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر اندازه سود و زیان بانکی

12- مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر اندازه سود و زیان بانکی

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری