شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-8- معضلات و محدودیت های بانکداری سنتی

در نظام سنتی بانکداری، تعاریف و پیش فرض ها با یک جامعه غیر متحرک قابل انطباق می باشد. شعب با تعدادی کارمند در تخصص های مختلف عملیات بانکی، فعالیت های مربوط به درخواست های مشتریان را بین خود تقسیم نموده و برای ایجاد امکانات مناسب برای گردش اطلاعات و اعمال کنترل ها، روش ایجاد نسخه های مختلف از اسناد و ثبت اطلاعات اسناد در دفاتر را دنبال میکنند. خدمات به مشتریان نیز بر اساس شناخت ظاهری و اطلاعات از فعالیت های اقتصادی آنان در محدوده جغرافیایی شعب تعریف و اعمال میگردد. افتتاح حساب جاری، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات کمی پیچیده تر بانکی مثل پرداخت از طریق تلفن یا فاکس، همه بر اساس حصول شناخت مسئولین ذیربط در شعبه از مشتری به صورت تعریف شده و یا غیر رسمی میباشد. خدمات دیگری که در بانک های پیشرفته به عنوان یک فعالیت عادی تلقی میشود، مثل دستور پرداخت دوره ای، در یک روش سنتی بانکداری به عنوان خدمات اضافی و یا لطف در حق مشتری محسوب میگردد و رویه تعریف شده ای برای آن در بانک موجود نیست (حسینی، 1379).

مشتریان بانک های سنتی فقط در ساعات باز بودن شعب و با مراجعه به محل شعب امکان دریافت خدمات را دارند. البته دریافت خدمات برای یک مشتری در ارتباط با حساب وی فقط در یک شعبه از صدها شعبه بانک امکان پذیر می باشد. با تغییر در روش زندگی جوامع، تحرک فیزیکی مشتریان بانک و متنوع شدن درخواست های خدمات بانکی، اینگونه بانکداری ناتوانی خود را به اثبات میرساند(حسینی، 1379). محدودیت های زمانی، مکانی ومرزها، صف های طولانی و اتلاف وقت مشتریان از معایب بانکداری سنتی می باشد(گیاناکودکی،1999)[1]. در بانکداری سنتی دستور انتقال وجوه با بهره گیری از اسناد کاغذی صورت میگیرد. به علاوه جهت پردازش اطلاعات از نظر عملیاتی به نیروهای زیادی نیاز می باشد. یکی از معایب  بانکداری سنتی تاخیر موجود در پردازش چک ها میباشد، در این زمینه بانک ها می بایستی با بکارگیری امکانات مناسب این تاخیر را به حداقل ممکن برسانند (شیخانی،1379). در واقع سیستم های مالی تجارت بر جریان پیچیده اسناد کاغذی متکی هستند، این حالت بسیار کند، پرهزینه و پر خطا می باشد (انکتاد،2001)[2]. براساس تخمین سازمان ملل متحد سالانه حدود460 میلیارد دلار صرف پردازش اسناد کاغذی مربوط به تجارت بین المللی میگردد. ظهور بانکداری الکترونیکی و سیستم های پرداخت الکترونیکی، فرصت خوبی برای ایجاد استاندارهای جدید و متناسب کردن سیستم های پرداخت مختلف فراهم میسازد. یک کاربرد اینترنت در بخش مالی عبارت از بانکداری از راه دور می باشد که در آن هزینه ها اساسا پایین تر از هزینه های بانکداری معمولی می باشد. این میتواند برای موسسات کشورهای در حال توسعه در طول یک دوره زمانی، صرفه جویی قابل ملاحظه ای فراهم آورد(انکتاد،2001).

  1. Giannakoudi,1999
  2. UNCTAD,2001

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری می باشد. با در نظر داشتن حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، در نظر داشتن سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری بهره گیری از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به مطالعه نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

هدف اصلی                     

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته هدف اصلی در این پژوهش این می باشد که به مطالعه تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

3-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

4-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

6-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

7-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

8-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

9- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر اندازه سود و زیان بانکی

10- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر اندازه سود و زیان بانکی

11- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر اندازه سود و زیان بانکی

12- مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر اندازه سود و زیان بانکی

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری