مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-4- اثرات فناوری اطلاعات در بهره وری سازمان ها

اینک سازمان ها بر اثرات شگرفی که تکنولوژی پیشرفته اطلاعات بر ساختار سازمانی دارد پی برده اند نتیجه تحقیقات که در این زمینه انجام شده این اثرات را به تبیین زیر مشخص ساخته می باشد:

  • کاهش ارتقای هرم سازمان: کاربرد تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی باعث شده می باشد که بسیاری از سازمان ها از سطوح متعدد مدیریت بکاهند. سازمانی که در لندن از این تکنولوژی پیشرفته بهره گیری نمود به جای رعایت دقیق سلسله مراتب اداری کوشش نمود به کارکنان و اعضا اختیار بیشتری بدهد و سطوح مدیریت را از 13 به 4 کاهش داد(دوبراین،2004)[1].
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تمرکز و عدم تمرکز بیشتر: با در نظر داشتن دیدگاه مدیریت، کاربرد تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی می تواند موجب تمرکز یا عدم تمرکز مدیریت در سازمان گردد. مدیرانی که می خواهند سیستم تصمیم گیری خود را متمرکز نمایند می توانند از این تکنولوژی بهره گیری کنند تا اطلاعات بیشتری گرد آورند و تصمیمات بیشتری بگیرند که این اغلب مسئولیت بیشتری در پی خواهد داشت. فلسفه مدیریت و فرهنگ سازمان در تعیین نتیجه کاربرد این تکنولوژی در جهت متمرکز یا نا متمرکز ساختن مدیریت تأثیر اصلی را اعمال می کند(دوبراین،2004).
  • بهبود هماهنگی: شاید یکی از بزرگترین رهاوردهای تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی این باشد که مدیران حتی زمانی که دفاتر یا فروشگاه ها در نقاط مختلف دنیا پراکنده اند می توانند با یکدیگر ارتباط بیشتری مستقر سازند. سه روش حاصل از کاربرد این تکنولوژی (یعنی سیستم پیام دهنده الکترونیک، سیستم اطلاعاتی مدیران و تشکیل میزگرد از راه دور) مدیران را قادر ساخته می باشد تا با یکدیگر ارتباط مستقر کنند و فعالیت ها و نتایج کار یکدیگر آگاه شوند. سیستم کامپیوتری کانال های ارتباطی جدید به وجود می آورد که مدیران می توانند با بهره گیری از آن به صورت یک گروه درآیند و دارای رفتار گروهی گردند. این تکنولوژی در از میان برداشتن موانع به مدیران کمک می کند و نوعی احساس گروهی خلق می نماید که به هویت سازمانی یعنی همان چیزی که بیش از آن وجود نداشت راه می برد(دوبراین،2004).
  • تبیین دقیق تر وظایف: با کاهش وظایف اداری، کاربرد این تکنولوژی موجب می گردد که سیاست ها به صورت دقیق تر و تبیین وظایف به گونه ای مفصل تر اظهار گردد. شرکت هایی که از تکنولوژی اطلاعاتی بهره گیری می کنند شباهت زیادی به سازمان های خدماتی پیدا می کنند. پست های مدیریت اداری که پس از به کارگیری این سیستم اطلاعاتی باقی می مانند بایستی به صورتی آگاهانه تر اقدام کنند، به کارهای سنگین تر دست یازند و آماده حل معضلات گوناگون شوند(دوبراین،2004).
  • افزایش کارکنان متخصص: کاربرد سیستم اطلاعاتی پیچیده نیازمند کارکنان بسیار آموزش دیده و حرفه ای می باشد که بتوانند با این سیستم آموزش دیده و بتوانند با این سیستم کار کنند و آن را سرپا نگه دارند. در بیشتر موارد سازمان ها بایستی پس از به کارگیری این تکنولوژی کارگران غیر ماهر خود را با افراد ماهر و متخصص جایگزین نمایند(دوبراین،2004).
  • سیستم های اطلاعاتی و مزیت رقابتی: تکنولوژی اطلاعات می تواند وضعیت رقابتی سازمان را بهبود بخشد. در واقع، تحقق مزیت رقابتی به توسعه و تطبیق سریع سازمان به چنین سیستم هایی بستگی دارد. بسیاری از سازمان های موفق دنیا با طراحی و توسعه پردازشگرهای مرکزی کامپیوتری، سرویس دهنده های خودکار به کارکنان و مشتریان و به خدمت گرفتن سایر فناوری های جدید کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری را در عرصه سازمان توسعه داده اند که می توانند به سرعت، اطلاعات را انتقال دهند. سیستم های پست الکترونیک، توسعه برنامه هایی به شکل نرم افزار برای ایجاد مدارک و اسناد الکترونیکی ایجاد شبکه های ارتباطی داخلی و همچنین توسعه اینترنت، انتقال اطلاعات را سرعت می بخشد. همه این موارد منتج به جریان افقی اطلاعات درون سازمان می گردد. توسعه شبکه های کامپیوتری در سازمان، موانع سنتی که بر سر راه جداسازی بخش های مختلف سازمان وجود داشت را از میان برداشته و منجر به بهبود عملکرد، کارایی بیشتر، کیفیت بهتر، نوآوری و پاسخ گویی مناسب به مشتری شده می باشد(کرسلی و لینچ،1994)[2].

پشتیبان مدیریت و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری، می توانند اطلاعات بهنگام، مناسب و سریع در اختیار مدیران قرار دهند تا آنها بتوانند حداقل اشتباه در تصمیم گیری کنند. مشابه همین، توسط کاهش سلسله مراتب سازمانی که موجب بهبود کارایی و نهایتاً مزیت رقابتی سازمان را فراهم می کند یک دلیل ساده برای افزایش کارایی در بهره گیری از سیستم های جدید اطلاعات می تواند کاهش تعداد کاربران مورد نیاز جهت اقدامات سازمانی باشد. به کمک سیستم های جدید اطلاعاتی کلاک و اینتل به ترتیب سلسله مراتب سازمانی خود را از 13 به 4 و از 10 به 5 کاهش دادند. سلسله مراتب سازمانی، از میان برداشتن موانع سنتی بین بخش های مختلف سازمان، افزایش کیفیت محصول، نوآوری، پاسخ گویی بهتر به مشتریان و…دستاوردهایی می باشد که از به کارگیری و توسعه جریان افقی اطلاعات و شبکه های کامپیوتری حاصل شده می باشد. سیستم های جدید اطلاعاتی موجب توسعه سازمان های مجازی، تولیدات مجازی و سازمان های مشتری گرا شده می باشد. سیستم های اطلاعاتی جدید و تکنولوژی پیشرفته به سازمان ها این اجازه را می دهد که بدون تحمل هزینه های فراوان سفارش های دریافتی مشتریان را در اسرع وقت تحویل دهند(شاهنگیان،1384).

  1. Dubrain , 2004
  2. Kearsly and lynch,1994

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری می باشد. با در نظر داشتن حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، در نظر داشتن سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری بهره گیری از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به مطالعه نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

هدف اصلی                     

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته هدف اصلی در این پژوهش این می باشد که به مطالعه تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

3-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

4-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

6-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

7-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

8-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

9- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر اندازه سود و زیان بانکی

10- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر اندازه سود و زیان بانکی

11- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر اندازه سود و زیان بانکی

12- مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر اندازه سود و زیان بانکی

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری