عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- مبانی نظری بانکداری الکترونیک

2-3-1- تعریف بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک، نوعی خدمت بانکی می باشد که نخستین بار در سال 1995 در آمریکا مورد بهره گیری قرار گرفت و پس از آن به سرعت در میان کشورهای توسعه یافته و پس از آن در کشورهای در حال توسعه گسترش پیدا نمود(وندی و همکاران،2005)[1].

در مورد بانکداری الکترونیکی تعاریف گوناگونی ارائه شده می باشد که از آن جمله می توان به موارد ذیل تصریح نمود:

 • در حقیقت میتوان گفت که پدیده بانکداری الکترونیک از دستاوردهای تجارت الکترونیک محسوب میشود و با رشد روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با در نظر داشتن نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی آسان، سریع و دقیق، جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک تأثیر بسیار اساسی در تجارت الکترونیک دارد. بانکداری الکترونیک، اساساً به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گیری از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق میشود(کهزادی ،0 .(138
 • بانکداری الکترونیک را میتوان بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات برای انتقال منابع (پول) در سیستم بانکداری معرفی نمود. در واقع بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه سازی بهینه کلیه فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری تکنولوژی جدید اطلاعات، مبتنی بر فرآیند بانکی منطبق بر ساختار سازمانی بانک ها می باشد که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم میسازد(ونوس، مختاران، .(1381
 • بانکداری الکترونیک فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گیری از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی میباشد(دانیلا و همکاران،2004)[2].
 • بانکداری الکترونیک ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی به مشتریان از طریق کانال های ارتباطی متقابل الکترونیک می باشد(ایبرهیمی،2002)[3].
 • بهره گیری مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب های بانکی خود و یا سرمایه گذاری در بانک ها برای ارائه عملیات و سرویس های بانکی بانکداری الکترونیک نامیده میشود (نکسمی،2004)[4].
 • بانکداری الکترونیکی اصطلاحی می باشد برای پوشش دادن فرآیندی که در آن مشتری ممکن می باشد تعاملات بانکی را به صورت الکترونیکی انجام دهد(اسلوان،2000)[5].
 • بانکداری الکترونیکی را هرگونه خدمات بانکی میدانند که برای مشتری محدودیت حضور فیزیکی در مکان خاصی ایجاد نکند و خدمات بانکی با بکارگیری ابزارهای الکترونیکی انجام گردد(لیاو و چونگ، 2000)5.
 • بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات برای انتقال منابع به صورت الکترونیکی بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک بانکداری الکترونیک میگویند(بیکزاد و نادمی،1388).
 • فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان به مقصود افزایش سرعت و کارایی در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و فرآیندهای بین شعب و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان برای بهره گیری از روش بدون حضور فیزیکی در بانک ها در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال های ایمن و با اطمینان را بانکداری الکترونیک اطلاق میشود(اکبری،1388).

10- بانکداری الکترونیکی شامل تمام کانال های الکترونیکی می باشد که مشتریان برای دسترسی به حساب های خود و نقل و انتقال وجه بین حساب ها و یا پرداخت صورت حساب های خود از آن بهره گیری میکنند.این کانال ها شامل: اینترنت، موبایل، تلفن، تلویزیون دیجیتال و دستگاه های خودپرداز می باشد(دانداپنی،2008)[6].

11-بانکداری الکترونیک، در واقع، یکپارچه سازی بهینه همه فعالیت های یک بانک از طریق  بکارگیری فناوری اطلاعات می باشد که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می ‌کند(بلونت و همکاران، 2005)[7].

 1. Wendy and et al, 2005
 2. Daniela and et al,2004
 3. Ibrahimi, 2002
 4. Nexhmi,2004
 5. Sloan ,2000

5.Liao&Cheung,2000

 1. Dandapani, 2008
 2. Blount and etal,2005

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری می باشد. با در نظر داشتن حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، در نظر داشتن سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری بهره گیری از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به مطالعه نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

هدف اصلی                     

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته هدف اصلی در این پژوهش این می باشد که به مطالعه تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

3-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

4-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

6-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

8-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

9- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر اندازه سود و زیان بانکی

10- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر اندازه سود و زیان بانکی

11- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر اندازه سود و زیان بانکی

12- مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر اندازه سود و زیان بانکی

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری